Tony Klang AB

Logistikplanerare

Jag har stor erfarenhet av logistikplanering inom transportsektorn. Mina uppdrag som logistikplanerare genom åren har varit många, under 5 år som åkerichef för Coops åkeri i Växjö producerade/optimerade jag logistiken med turer/fordon/arbetstidsschema för 30 bil + släp och 60 chaufförer jobbandes i 2-skift. Genom alla åren inom bussbranschen har jag fått äran och förtroendet att vara logistikansvarig i många spännande projekt där det krävts min specialkunskap för stora personförflyttningar. Jag har även varit sakkunnig vid turplanering/lagerplanering så inga logistikuppdrag känns för mig omöjliga.

Ingen ting är omöjligt för mig… det är möjligheterna och vägen dit samt din kundnöjdhet som skapar min energi och mitt brinnande engagemang.

Tidigare logistikuppdrag

Tillverka arbetstidsschema med optimering av fordonsplanering i schemat för Treuddens Åkeri

När jag träffade Ola Bergqvist som drivit detta åkeriet framgångsrikt i många år stod han inför en utökning av fordonsflottan och fler chaufförer. Ola undrade om jag inte kunde kika på om vi kunde optimera schemaplaneringen för chaufförer och fordon. Man hade ett fungerande sätt att planera chaufförernas arbetstider men det var mycket tidskrävande handpåläggning hela tiden. Det som gör det komplext i detta fallet var att alla fordonen inte var lika stora och turerna var dedikerade för vissa fordonsstorlekar. Samtidigt så ville Ola att så många chaufförer som möjligt kunde ha samma fordonskombination så många dagar som möjligt i veckan.

Slutresultat blev riktigt bra med ett fast fordons/personalschema som ligger på årsbasis och jag skapade också en möjlighet att chaufförerna alltid kan se uppdaterat gällande schemat i sina mobiler via Google Drive. Tidsåtgången för veckoplaneringen för åkeriets schema/fordonsplanering reducerades med många timmar per vecka och att även schemaplaneringen kan göras direkt av planeraren i mobilen vid akuta förändringar/sjukdom förenklar vardagen enormt mycket.

Ansvarig för Logistik, Transport, bussupphandling för GAS2020

Uppdragsgivare Destination Smaland. Eventet GAS2020 är ett världsomspännande mötesevent för glasentusiaster som genomförs vart annat år på någon plats i världen. I år är eventet placerat i Småland nu i maj, närmare bestämt i Glasriket med Kosta som centrumnav. Totalt beräknar man att det kommer cirka 1 500 personer som bor i Växjö, Kalmar, Kosta och alla besökarna ska bussas runt i Glasriket under 4 dagar plus skapandet av bussrundturer under 3 dagar innan eventet.

Mitt uppdrag var att få grepp om hur transportlogistiken ska planeras och utifrån detta göra en bussupphandling med konkurrensutsättning av minst 3 olika bussbolag. Denna upphandling av slutligen 28 bussar per dag är nu avslutat. Nu kvarstår planering av alla delsträckor med klockning av tider, rekognosering av bussparkeringar samt på/avstigningsplatser samt skapandet av schemaläggning av alla bussarna.

Eventet har nu flyttats fram några år p.g.a. Covid-19 och heter nu GAS2023

Ansvarig för Logistik, Transport, bussupphandling vid invigningen av Åsnens Nationalpark 2018

Uppdragsgivare Länsstyrelsen i Kronobergs län. Uppdraget var att bussupphandla, logistikplanera samtliga transporter samt lösa parkeringsfrågan för totalt beräknat 3 500 besökare och bilar under 2 dagar i maj 2018. Hela uppdraget komplicerades väldigt mycket av bristen av parkeringsplatser så att alla besökarna behövdes bussas 5-7 km in till de 2 olika nationalparkspunkterna (Trollberget, Sunnabron) som var belägna på var sin sida om Åsnen. Att sedan Kronprinsessan Victoria var på plats för att inviga Sveriges 30e Nationalpark gjorde att inget fick lämnas åt slumpen. Slutligen skapade jag 3 busshubbar i Urshult, Torne och Lönashult där vi kunde lösa parkeringsplatser för de stora mängderna av besökarnas bilar. Från dessa hubbar så kördes det sedan ca. 25 shuttlebussar i slinga mellan hubbarna och Trollberget respektive Sunnabron.

För uppdraget krävdes minutiöst planering på plats under flera veckor för att säkerställa alla parametrar, restider samt inventering av möjliga parkeringsplatser.

När volymen av antalet bussar och körsträckor var klar så gjorde jag en bussupphandling och konkurrensutsatte 3 olika bussbolag för uppdraget. Jag var på plats dagen innan invigningen samt under bägge invigningsdagarna som en resurs för att säkerställa att allt fungerade som det var tänkt med skyltning, uppmärkning, snittsling av P-platser. Länsstyrelsen i Kronoberg var väldigt nöjda med mitt uppdrag då allt fungerade helt klockrent enligt plan.

Logistik och transportansvarig vid Invigning av SÖDRA Cell Värö Bruk under 2 dagar i september 2016

Uppdragsgivare Contrast AB som var totaleventansvarig. Uppdraget bestod av att planera transportlogistiken för eventets ca. 350 personer under 3 dagar samt upphandling av externa bussar och taxitransporter för tillresande gäster resor till/från Landvetter och Kastrups flygplatser. Uppdraget var speciellt då Kungen var på plats och invigde Värö Bruk och allt skulle planeras minutiöst noga.

För att allt ska fungera utan problem så säkerställde jag att vara på plats ett flertal gånger före eventet med rekognosering av färdvägar, tidsklockning av resvägar, bussparkeringsplatser och vändmöjligheter ute i skogarna där skogsexkursionen skulle hållas.

Samt stämde jag av alla bussars körsträckor inne på Väröbruk för visningen av Värö Bruk. Jag fanns tillgänglig som resurs under hela eventet och slipade de sista detaljerna på plats. Contrast var oerhört nöjda med hela mitt uppdrag och allt fungerade precis som planerat.

Mer info om eventet finns på Contrast hemsida

https://www.contrast.se/cases/sodras-invigning-av-varldens-modernaste-massabruk/

Logistik och transportansvarig för SÖDRAs skogsexkursioner samt årsstämma under många år

Uppdragsgivare Södra Skogsägarna. Varje år så har SÖDRA Skogsägarna en årlig årsstämma inklusive en avslutande skogsexkursion. Jag har under cirka 7-8 år fått äran och förtroendet att logistikplanera samt genomföra alla persontransporterna till årsstämmorna. Varje år var det en ny ort därav blev det alltid ett helt nytt upplägg beroende på var de höll sin årsstämma. Medlemmarna erbjöds gratis buss till/från årsstämman och mitt uppdrag var att logistikplanera busslinjer med påstigningsställen och tidsplanering så att så många medlemmar som möjligt hade någorlunda närhet till påstigningsställe.

Medlemmarna fanns i hela södra Sverige från Strömstad i norr på västkusten och Norrköping i norr på östkusten. Totalt var det mellan 6-8 busslinjer per år som tid och logistikplanerades. Jag bussupphandlade även alla externa busstransporter som inte min dåvarande arbetsgivare Ramkvillabuss kunde köra själva och skötte alla kontakter med respektive inhyrda bussbolag. Dag 2 var det oftast en skogsexkursion som ofta var komplicerad i otillgänglig terräng där jag var på plats i god tid innan exkursionen och rekade, tidsklockade och kollade framkomligheten för att köra buss på de trånga skogsvägarna.

All information för chaufförer och ansvariga på Södra skissades sedan ner i dagsprogram och kartskisser för av/påstigningsställen.

SÖDRA Skogsägarna fick arrangera Forest Swedens årliga skogsexkursion i 2 dagar förra hösten med gäster från hela landet. Mitt företag fick äran och förtroendet att logistikplanera samt bussupphandla detta skogsevent (HEX 2019) för 150 inbjudna gäster från hela landet. Även här innebar det noggrann rekognosering på plats, tidsklockning, kartor, planering samt sköta all dokumentation för transportdelen under eventet. Under alla åren jag jobbat med SÖDRA Skogsägarna så har alltid mina uppdrag fungerat helt perfekt och SÖDRA Skogsägarna är väldigt nöjda med mina insatser genom åren

Här är en liten artikel om eventet HEX2019: https://www.skogssverige.se/en/node/73075